Våra tjänster tar ert miljöarbete vidare

IVL utför forsknings- och konsultuppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Vårt arbete vilar på forskning och vetenskaplig grund och den som anlitar oss får all vår forskning på köpet.

  1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Våra tjänster

Ta hjälp av IVL:s forskare och experter för hållbar omställning!

IVL:s arbete har sin grund i våra fokusområden: hållbar miljö, hållbart samhälle och hållbar omställning. Vi har en bred naturvetenskaplig kompetens med ingenjörer och miljövetare, samt beteendevetare, ekonomer och samhällsvetare. Våra forskare och experter hjälper företag, kommuner och myndigheter att ställa om. Tillsammans med er organisation utvecklar vi lösningar som bidrar till hållbara företag och ett hållbart samhälle.

Behöver du konsulthjälp inom hållbarhetsområdet?

Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen för din verksamhet!

Under vecka 28-32 har labbet lägre kapacitet på grund av semestrar. Prover kan fortfarande tas emot, men kommer inte analyseras i samma takt som vanligt. Ta därför hänsyn till att analysresultat för prover som skickas under juni och juli kan bli fördröjd med flera veckor. Provtagningsmaterial kan inte heller skickas ut med kort varsel. Ta gärna kontakt med labbet i Stockholm eller labbet i Göteborg om ni har specifika frågor.

Verktyg och guider

IVL har utvecklat och författat en stor bredd av verktyg och guider som hjälper dig att arbeta hållbart i din verksamhet.

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina hållbarhetsutmaningar, stora som små.
Ange dina kontaktuppgifter och området din fråga gäller, så återkommer vi inom kort.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.