Digitalisering en genväg mot bättre miljö

Vi utvecklar smart teknik med miljönytta och marknadsvärde.

Smarta lösningar för både hållbarhet och konkurrenskraft

Digitaliseringen av samhället kan ha såväl negativa som positiva miljökonsekvenser. Rätt utnyttjat kan den nya tekniken spara både tid, pengar, resurser och accelerera omställningen mot ett hållbart och klimatsmart samhälle.

Stark specialistkompetens inom big data och AI

Vi har lång erfarenhet av processoptimering och en omfattande specialistkompetens inom datainsamling, maskininlärning och artificiell intelligens. Vi utvecklar digitala stöd och verktyg som sparar resurser och minskar miljöpåverkan. Vi tar också fram nya värden och affärsmodeller för att digitaliseringen ska komma till sin rätt för såväl hållbarhetsarbete som stärkt konkurrenskraft.

Digitalisering inom avfallshantering

Avfallssektorn har stora möjligheter att utveckla smartare, effektivare och mer hållbara lösningar med hjälp av digitalisering. Nya förutsättningar skapas för allt från ruttoptimering och effektivare logistik, till spårbarhet av farliga ämnen och ökad kunskap. Läs mer om digitalisering inom avfallshandering.

Digitalisering och hållbarhet - en komplex utmaning.