IVL i norra Sverige

Vi arbetar tillsammans med näringslivet och offentlig sektor för den gröna industrialisering och klimatomställning som sker i norra Sverige.

 1. Startsida
 2. Om oss
 3. Norra Sverige

Vi stöttar den hållbara omställningen med nya lösningar

IVL Svenska Miljöinstitutet i norra Sverige driver projekt tillsammans med kommuner, regioner och företag i Norr- och Västerbotten. Vi jobbar med alltifrån energiomställning till samhällsomvandling. Varmt välkommen att kontakta oss längst ner på sidan för ett samarbete.

Fokusområden norra Sverige

Energiomställning och cirkulära flöden

 • Elektromobilitet (vätgas, batteri)
 • Material- och råvaruförsörjning
 • Återvinning inom hela värdekedjan

Klimatomställning

 • Utveckling av klimatberäkningsverktyg
 • Livscykelanalyser mot små och medelstora företag
 • Kunskapshöjande insatser mot små och medelstora företag samt kommuner och regioner

Industriell omställning

 • Tillståndsprocesser
 • Arbetsmiljö
 • Avfallshantering
 • Vatten- och luftanalyser
 • Kemiska analyser

Samhällsomvandling

 • Samhällsplanering/samhällsbyggnad
 • CCBuild
 • Infrastruktur och mobilitet
 • Mistra Carbon Exit

IVL Svenska Miljöinstitutet - från vetenskap till verklighet

Energiomställning

Närbild på en vindkraftssnurra med en skog på vintern i bakgrunden.

Möjligheter och utmaningar med vindkraft i kallt klimat

Stora mängder el krävs när Sverige ställer om till grön industri. Men utvecklingen av vindkraft har istället för att öka, stannat upp. IVL har i rapporten "Vindkraft i kallt klimat" undersökt behoven av mark och resurser för en storskalig utbyggnad av vindkraft i norra Sverige, samt eventuella flaskhalsar.

Infrastruktur och mobilitet

A hydrogen fuel cell buses stands at the station

Grönt bränsle framtiden för Luleås lokaltrafik

I ett nytt forskningsprojekt ska bränslecellbussar som drivs på vätgas utvärderas i Luleå. I ett kallare klimat är vätgasbussar av särskilt intresse då de inte kräver tilläggsvärmare på vintern, till skillnad från batteridrivnabussar. Fokus i projektet ligger på klimatnytta, kostnader och vad det finns för möjligheter att introducera tekniken på marknaden.

Samhällsbyggnad

Skellefteå i solnedgång

Cirkulärt byggande etableras i Skellefteå

Genom att använda återbrukat byggmaterial kan både utsläppen av fossila bränslen och mängden avfall kraftigt minskas. I ett projekt som drivs av Skellefteå kommun, IVL och CCBuild ska ett nätverk för cirkulärt byggande etableras. Medlemmarna är aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen, med målet att återbruk ska bli en självklar del av byggandet.

Exempel på IVL:s uppdrag i norra Sverige

Branscher vi jobbar med i norra Sverige

Byggbranschen - Vi hjälper byggsektorn med branschspecifika miljökrav.

Energibranschen - Vi utvecklar systemlösningar för ökad resurseffektivitet i energisystemet.

Fastighetsbranschen - Hållbar fastighetsförvaltning, från god inomhusmiljö till energiefffektivisering.

Gruvindustrin - Miljömätningar och miljöteknik som minskar gruvindustrins miljöpåverkan.

Hållbar kommun - Vi utvecklar det hållbara samhället med kommunen i centrum.

Skogsindustrin - En central aktör för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tillverkande industri - Vi leder industrin mot resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar.

Kemiindustrin - Miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för kemiindustrin.

Några av IVL:s experter som arbetar i norra Sverige

Aurora Pelli

Aurora Pelli

Kontorschef IVL Skellefteå

Foto på Sebastian Röstberg

Sebastian Röstberg

Projektledare

Jan Ots

Jan Ots

Affärsutvecklare

Bild på Sara Wård Edvall

Sara Wård Edvall

Projektledare

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.